Zaterdag 7 februari waren we om 14.00 uur te gast op de atletiekbaan van Lionitas in Leeuwarden. Cor had hier een Conconitest uitgezet.  

De Conconitest is een methode om de anaërobe drempel te bepalen zonder bloedonderzoek. De test is gebaseerd op het verband dat er bestaat tussen inspanning en hartslag. Wanneer we vanaf een laag niveau de inspanning opvoeren, blijkt het verband met de toenemende hartslag lineair te zijn. Dit betekent, dat bij elke gelijke verhogingstrap in belasting, ook de hartslag steeds met een zelfde hoeveelheid slagen stijgt.

Wanneer we het verband tussen toenemende inspanning en oplopende hartslag in een grafiek uitzetten ontstaat een rechte lijn. Bij hogere belasting blijkt het lineaire verband doorbroken te worden. Wanneer nu de belasting wordt opgevoerd, kan het hart niet meer antwoorden met een gelijke verhoging, het raakt als het ware achterop. De spieren krijgen onvoldoende zuurstof en het lactaatgehalte loopt daardoor sterk op. Het punt waarop het lineaire verband doorbroken wordt, noemt Conconi het omslagpunt, uitgedrukt in een bepaalde hartslag. De snelheid waarmee op dat moment gelopen wordt, is de anaërobe drempelsnelheid, die bij lactaatmetingen correspondeert met een lactaatgehalte van 4 mmol/l.

De test

Hier heb je een hartslagmeter voor nodig en een loper die na elke 200 m je hartslag opschrijft.

We beginnen inlopen. Hierna volgde een loopscholing waarna we starten met de test. Om de 25 meter horen we een piep en zijn we bij een pylon. Bij elke 200m doorkomst geven we onze hartslag door en wordt stapsgewijs het tempo verhoogt. De test wordt vanzelf beëindigd als de loper de snelheidsverhogingen niet meer volhoudt. De test zal een minuut of tien in beslag nemen. Na invullen van je gegevens reken je het omslagpunt uit op de grafiek.