Lopers van de Loopgroep Witmarsum hebben de Berenloop 2015 goed gelopen. Tijden van de lopers zijn:

Jacob Fopma 2:11:01; Meinte Buwalda 2:06:55; Sabine Westra 2:36:33; Ineke Salgman 2:01:58; Anna Rijpma 2:36:32; Yvonne Sieswerda 2:01:58.