Op Koningsdag werd er een Koningsbingo gelopen met prachtige prijzen voor de winnaars. We verzamelden ons op het Schoolplein bij de Koepelkerk en per tweetal kregen we een aantal bingokaarten.

Na een gezamenlijke warming-up kreeg je per tweetal een startlocatie toegewezen rond de Koepelkerk en na exact twee minuten werd er gestart.Bingo 1

Het was de bedoeling dat je zo snel mogelijk de straten langs liep en keek of de huisnummers correspondeerden met de nummers op je bingokaart.

Punten waren er te winnen door als eerste een foto te sturen met de bovenste rij vol of een foto te maken van het huisnummer en het gekleurde nummer op je bingokaart. Dubbele punten voor een volle kaart. 

Na 45 minuten verzamelden we ons weer bij de Koepelkerk, waar de prijsuitreiking plaatsvond. Allen die mee hebben gedaan kregen een prijs variërend van een Snelle Jelle tot een waardebon van €500. Een ieder blij.

Bingo2 Bingo3 Bingo4
Yvonne Yvonne Anneke2