In het nieuwe jaar 2021 hebben we nog steeds te maken met de Covid regels, gelukkig kunnen we nog steeds heerlijk hardlopen, alhoewel we in februari door gladheid gingen wandelen of zelfs schaatsen. Heerlijk die sneeuw- en ijspret.

Door enkele lopers zijn prachtige sfeerbeelden gestuurd die rond Arum, Pingjum en Witmarsum zijn gemaakt.

 

p1   p2 p3  p4  p5 
 w1  w2  w3  w4  w5
 a1  a2  a3  a4  
         
         
         

Herkennen jullie de locaties?

De dooi is inmiddels ingetreden, dus kunnen we op de dinsdagavond weer los met hardlopen.