Vandaag 18 november hebben de meeste lopers van Loop je Fit hun doel (wat aan begin van de 10 lessen is gesteld) gelopen. Voor de een was dit al 20 minuten achter elkaar lopen en de ander had nog enkele minuten rust ingebouwd. 

Per 10 minuten kwam er een groepje op camping Mounewetter aan waar de route was uitgezet. Janny gaf de Warming-up zodat elke loper goed voorbereidt aan zijn/haar rondjes kon beginnen. Mirjam liep het rondje de eerste keer mee, zodat we goed de 1,5 meter konden waarborgen en een ieder wist hoe de route te lopen zodat de groepjes elkaar niet passeerden. 

De vier groepjes hebben super gelopen en kregen van het bestuur na afloop een paar loopsokken (ze kunnen nu een ieder van de sokken lopen) met daarbij een uitnodiging om lid te worden van de Loopgroep Witmarsum.

Door de nieuwe maatregelen van het RIVM gaat het bestuur nog uitzoeken hoe de nieuwe leden kunnen worden ingepast in de reguliere groep op dinsdag of toch nog tijdelijk apart met de trainer. 

Mirjam en Janny werden bedankt voor hun inzet en kregen van het bestuur een mooi bosje bloemen. De beide trainers zijn supertrots op deze groep beginners en hopen dat nu de basis is gelegd voor een mooie loopcarri√®re. 

Ook willen we vanaf deze plaats de familie Plantenga van camping Mounewetter bedanken voor de gastvrijheid.