Kidsrun Witmarsum 4

Route Kidsrun:

Groep 6-8 jaar:

Start: Pingjumerstraat rechtsaf naar -> Kerkplein-> v. Aylvaweg->rechsaf naar:   mr de Vriesstraat -> over het voetpad naar de rondweg rechtsaf: Gybert Japiksweg-> bij Garage Cats rechtsaf de  Pingjumerstaat in naar de finish

Groep 9-12 jaar:

Start: Pingjumerstraat-> rechtsaf naar  Kerkplein-> v Aylvaweg rechtdoor en dan om de  groene strook-> Bij de hoek linksaf naar de Mr de Vriesstraat-> over het voetpad naar de rondweg: rechtsaf naar Gysbert Japiksweg -> bij garage Cats rechtsaf naar de Pingjumerstraat naar de Finish.