Loopgroep Witmarsum

Samen hardlopen heeft veel voordelen.  Het is gezelliger, goed voor de motivatie, je tikt de kilometers gemakkelijker weg en het helpt om de regelmaat erin te houden. Bovendien is samen hardlopen goed af te wisselen met trainen in je eentje. Wat de prettigste verdeling is tussen ‘social’ en ‘solo’ zal voor ieder anders zijn. Maar dat het goed is om een mix te maken van desolaat en met je maat, dat staat buiten kijf.
Voordelen alleen
.. Het is een goede gelegenheid om even helemaal op jezelf te zijn. De training is een soort van meditatief
   moment,
   je hoeft je met niets en niemand bezig te houden. 
.. Je kunt je aandacht ongestoord richten op je techniek, je snelheid, je ademhaling of juist op de omgeving. 
.. Als je terugkomt van ziekte of een blessure wordt je niet verleid om langer bij de groep te blijven dan
   wenselijk
Voordelen samen
.. Als je weet dat je loopmaatjes (en je trainer) op je wachten, zal je wat minder gemakkelijk een training
   schrappen, bijvoorbeeld als het slecht weer is.  
.. Het kan je uit de comfortzone halen, omdat je een tandje bij moet steken om de anderen bij te houden of er
   zelfs
   af te lopen.
.. Een maatje kan voorkomen dat je het tempo laat zakken  of de training inkort.
.. Al kletsend tik je de kilometers ongemerkt weg.
.. Je leert van de kennis en ervaring van de andere lopers, wat je kan behoeden voor bepaalde fouten of
   inspireren om nieuwe dingen uit te proberen.
.. Er is een trainer die structuur brengt in je trainingen en aandacht besteedt aan verbetering van techniek,
   lenigheid en kracht, zaken die er anders vaak bij inschieten.
.. Je kunt de trainingen leuker en speelser maken, ook als er veel onderling niveauverschil is. Bijvoorbeeld
   door estafettevormen in te bouwen in je training.
Bijsluiter
.. Je bent een van de snelste van de groep en loopt te vaak met de rem erop om bij de rest te blijven,
   waardoor je langzamer loopt dan goed voor je is.
.. Je bent een van de langzaamste en voelt je aldoor opgejaagd en schuldig dat de anderen op je moeten
   wachten, waardoor je sneller loot dan goed voor je is.
.. Je laat je verleiden door het enthousiasme van je medelopers om gezamenlijk mee te doen aan wedstrijden
   waar je nog niet aan toe bent, bijvoorbeeld een marathon of de ROPA-run.