Loopgroep Witmarsum

Links of rechts?

Vraag jij je ook wel eens af aan welke kant van de weg je het best kunt hardlopen? Dutch Runners geeft je de onderstaande tips!Hardlopers mogen, net als voetgangers zelf kiezen aan welke kant van de weg ze lopen. De plaatselijke omstandigheden kunnen namelijk zodanig zijn dat rechts lopen veiliger is dan links lopen. Het is moeilijk aan te geven wat nu het veiligst is: links of rechts lopen. Het wordt in de ogen van Veilig Verkeer Nederland terecht toegestaan dat voetgangers zelf beoordelen wat de veiligste kant van de weg is.De praktijk leert dat de meeste lopers het prettiger vinden om het 'gevaar' te zien aankomen. Je bent immers onbeschermd t.o.v. andere weggebruikers en loopt daardoor het grootste letselrisico. Wie dat risico voor zichzelf wil minimaliseren zal het verkeer willen zien naderen en daarom links willen lopen. Wie rechts loopt wordt altijd van achteren genaderd door ander verkeer. En dat is, in ieder geval gevoelsmatig, aanzienlijk minder prettig. Veilig Verkeer Nederland raadt lopers aan gebruik te maken van voetpaden en vrijliggende fietspaden. Drukke wegen zonder vrijliggende voetgangers- of fietsvoorzieningen moeten zoveel mogelijk gemeden worden. Wie gebruik maakt van een vrijliggend fietspad kan het beste met de rijrichting van de fietsers meelopen (rechts). Wie toch gebruik maakt van een weg zonder fiets- of voetpad moet zelf inschatten aan welke kant van de weg het veiligst gelopen kan worden. Daarbij moeten wij ons realiseren dat we ook geen onveiligheid voor anderen moeten veroorzaken (bijvoorbeeld: wat voor jou een onoverzichtelijke bocht is, is ook een onoverzichtelijke bocht voor het tegemoetkomende verkeer; loop in een groep achter elkaar op fietspaden en niet naast elkaar)!

Nog meer veiligheidtips: zorg dat je gezien wordt in het donker: draag een veiligheidshesje en draag bij donker of regenachtig weer fel gekleurde kleding (reflecterend). Als je met een koptelefoon of oortjes loopt, draag dan slechts 1 oortje zodat je ook hoort wat er om je heen gebeurt.