Loopgroep Witmarsum

 

Dat hardlopen leuk en gezond is daar zijn we het allemaal over eens. Toch kleeft er voor een kleine groep lopers een risico aan sportbeoefening. Bij loopevenementen worden we zo nu en dan opgeschrikt door het overlijden van een deelnemer door hartfalen.

• Bij sporters jonger dan 35 jaar is dit meestal het gevolg van een aangeboren hartafwijking;
• Bij sporters ouder dan 35 jaar betreft het bijna altijd een vernauwing van de kransslagaders die het hart van bloed voorzien. Hierdoor kan er niet voldoende zuurstof naar de hartspier gevoerd worden en kan een hartinfarct optreden.

In 80% van de gevallen is plotse hartdood tijdens of vlak na sporten het gevolg van een hartinfarct. Sport is vaak niet zozeer de oorzaak van de acute hartdood, maar het onderliggende hartlijden.

Er is een vragenlijst ontwikkeld die jou kan helpen te bepalen of je een risico loopt op plotse hartdood bij sportieve activiteiten. Hoewel de uitkomst van de vragenlijst natuurlijk geen garantie geeft kan je wel bepalen of je tot een risicogroep behoord. Het invullen van de lijst is binnen een minuut gedaan. 

 

Vragenlijst: http://www.sportzorg.nl/vragenlijst-risico-plotse-hartdood