Loopgroep Witmarsum

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 • officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club)

trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de

anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair om te

sporten en te bewegen;

 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft.

Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;

 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).

Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet

je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk

was (volg hierin het advies van de GGD);

 • blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest)

minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;

 • blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij

het nieuwe coronavirus is vastgesteld;

 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid,

hoesten, benauwdheid of koorts;

 • hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals

bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/

bewegen;

 • houd meer dan anderhalve meter (liefst vier armlengtes) afstand van ieder andere loper;
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • douche thuis en niet op de sportlocatie;
 • was je handen vooraf en na afloop met gel op de locatie waar wordt gelopen