Loopgroep Witmarsum

De laatste training van 2016 werd afgesloten met het spel Ladders en Adders. Ladders

Er werden vier groepen gemaakt van elk 3 à 4 lopers. Door de groepjes werd er fel gedobbeld om de ladder te beklimmen en om niet met de adder te zakken op het spelbord. De nummers op het speelbord correspondeerden met de middenstand/bedrijven. Er waren korte of langere routes die je in bepaalde zones kon lopen. Bij het dobbelen in de gymzaal had kon men de rust pakken. Het spel duurde in totaal 40 minuten en werd met overmacht door de groene groep gewonnen, zij waren tot vakje 26 gekomen en natuurlijk het gelukkigst bij het dobbelen. Een leuke afsluiting van het jaar 2015, op naar 2016.